Regione Calabria 

vicoli1

  • Chista è la rruga di li janchi panni, ‘nci su navi e galeri e quattro ‘ntinni; ‘nc’è ‘na figghiola di quattordici anni, calata di lu cielu e ‘nterra vinni, la mamma la crisciu cu’ tanti affanni, vinni a lu maritari e no’ la tinni; ora si vota cu’ ll’occhi tiranni: -“o bellu, se voi amuri, pigghiatinni”-.

 

  • 'Ntra chista rruga nc' è 'nu bellu hhiuri. Attornu, attornu novi ggigghi nd' havi. È 'na figghiola ch' è china d' amuri; Cuverna 'na città senza mangiari. Se 'n carchidunu manda pe' ffavuri, Dicitinci ch' è mmia, non si po' ddari. Chistu è lu ggigghiu di lu primu amuri, Amuri chi non pozzu abbandunari.

 

vicoli2

  • 'Ntra chista rruga nc'esti nu trisoru. Nci vonnu setti cosi, mu si pigghia, Nci voli 'ngattu cu' li pili d'oru; Lu marmuru mu hhiuri e pe' mu ggigghia, E 'na stracozza mu faci lu volu; Lu pulici mu sarta centu migghia. Sti cosi 'ntra lu mundu non li trovu, Apposta lu trisoru non si pigghia!

 

 

Visite: 683

Torna su